Förtursansökan för bostad på grund av sociala eller medicinska skäl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar för social-medicinsk förtur

 • Sökande ska ha varit folkbokförd på Gotland senaste 2 åren.
 • Sökande har inga egna möjligheter att lösa bostadsfrågan t.ex. genom kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att köpa en bostad.
 • Ska uppfylla hyresvärdens villkor för godkännande avseende bostad.
 • Den befintliga bostaden kan inte användas p.g.a. akut sjukdom.
 • Sökande har styrkta skäl som är bostadsrelaterade tex. allvarlig sjukdom, psykiska-fysiska eller sociala skäl eller allvarlig hotbild.
 • Underlag ska styrka att det är omöjligt för sökande att bo kvar i nuvarande bostad med hjälp av varken hjälpmedel, bostadsanpassning, stöd i hemmet eller rehabilitering.

Upplysning

 • Egna kö-dagar hos Gotlandshem eller Kuststaden ska alltid användas i första hand.
 • Förtur beviljas i regel bara en gång. Tackar man nej till lägenhetserbjudande är förturen förbrukad.
 • Vid beviljad förtur erbjuds bostad på eller nära den ort som ligger närmast nuvarande boende.
 • Beskedet gällande förtur kan inte överklagas.
 • Förtursgruppen ger besked om förtur, hyresvärden godkänner hyresgästen

Skäl som inte anses vara tillräckligt starka för förtur är bland annat

 • Du har tackat nej till tidigare lägenhetserbjudande och skälen är oförändrade
 • Bostadslöshet i samband med separation
 • Du bor för trångt
 • Din boendesituation är otillfredsställande av andra skäl t.ex. störande omgivning, för hög boendekostnad m.m.

Frågor om e-tjänsten

Mari Bergström
0498-26 33 31

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa