Förslag till studentuppsats

LÄS MER

Här kan du lämna ett förslag till ett ämne för en akademisk studentuppsats för någon som studerar vid Uppsala universitet Campus Gotland. Ett uppsatsarbete kan vara en möjlighet att titta närmare på sådant som inte hinns med i ordinarie verksamhet eller att få nya perspektiv kring kända frågeställningar. Det kan även vara en möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare.

  • Programstudenterna skriver normalt sin slutuppsats under andra halvan av vårterminen. Därför behöver ditt förslag vara inlämnat senast i november terminen före.
  • Ett förslag måste prövas av ansvarig kursledare. Det är alltså inte någon garanti att du kommer att få hjälp av någon student.
  • Studenterna väljer bland tänkbara uppsatsämnen tidigt i början av vårterminen.
  • Har du frågor inför att lämna ett förslag? Se kontaktuppgifter till samverkansledare nedan.
  • Mer information kring programmen och dess inriktningar hittar du på Uppsala universitet Campus Gotlands webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Lisa Stark
lisa.stark@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa