Förbättringsförslag - samhällsbyggnadsförvaltningen

LÄS MER

E-tjänsten är enbart för att lämna förbättringsförslag på samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Men det innebär inte att du måste vara anställd på samhällsbyggnadsförvaltningen för att kunna lämna ett förbättringsförslag. Supportärenden för system eller brådskande ärenden ska inte gå denna väg. Om du känner att det saknas möjligheter kring detta är det i sig ett utmärkt förbättringsförslag att lämna!

Syftet är att

  • uppmuntra och ge medarbetarna möjlighet att lämna förbättringsförslag
  • säkerställa återkoppling på förbättringsförslagen genom att synliggöra vad som händer med förslagen
  • ge en överblick på vilka förslag som lämnats
  • delge medarbetarna utfallet av de som genomförts

Ett förbättringsförslag kan vara

  • ett problem du definierat, ange då orsaken till problemet samt vilken förändring du vill ha.
  • en kurs du tror skulle gynna medarbetarna
  • ett förslag om nya rutiner
  • ett klagomål från en kund
  • tankar om hur vi kan fånga upp förbättringsförslag på ett bättre sätt

Och så mycket mer!

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa