Systematiskt arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning

LÄS MER

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Om det inte fungerar ska det förbättras. Tillsammans med skyddsombudet går du igenom följande frågor och anger vilka åtgärder som behöver vidtas. Senast den 31 oktober  behöver uppföljningen vara genomförd och inskickad. Kom ihåg att återkoppla uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet till dina medarbetare, till exempel på en arbetsplatsträff. Här kan du läsa mer om våra rutiner.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa