Behörighetsregistrering - Treserva

LÄS MER

Samtliga användare av Äldre- och handikappsomsorgsprogrammet skall göra behörighetsanmälan. Behörigheten tilldelas av beslutande chef som ansvarar för att lämna ifylld behörighetsblankett till systemförvaltaren.

Systemförvaltaren skall informera användaren om behörighetens innebörd. När behörigheten upphör meddelar beslutande chef via mail till systemförvaltaren gällande användarens namn och datum för avregistrering.

Registeransvarig: Socialdirektören
Systemansvarig: Region Gotland / Socialförvaltningen
Systemförvaltare: Marina Norrby och Maria Lööw
Adress: SOF Visborgsallén, Gute

Frågor om e-tjänsten

Marina Norrby / Maria Lööw
support.treserva@gotland.se
0498-269991 / 0498-269994

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa