Anhörigstöd - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten riktar sig till dig som i din tjänst möter anhöriga till personer som har långvarig fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, så att du kan förmedla kontakt med socialförvaltningens anhörigstöd.

Starta e-tjänsten, fyll i formuläret och skicka in så tar vi kontakt med personen.

 

Mer information om socialförvaltningens anhörigstöd

 

Här finns överenskommelsen mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden om anhörigstöd:

Överenskommelse SON-HSN

 

Barn som anhörig

Vet du att det också finns stödgrupper för barn som är anhöriga (8-18 år)?
Läs mer om familjestödsenhetens stödgrupper

 

Anhörig till person med beroendesjukdom

För den som lever nära någon med beroende- eller missbruksproblematik finns både MiniMaria (då person upp till 24 år har bekymmer med alkohol och droger) och alkohol- och drogrådgivningen. Ta kontakt med någon av dessa för att få stöd.

MiniMaria: www.gotland.se/minimaria
Alkohol- och drogrådgivningen: www.gotland.se/adr

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa