Återbetalning vid betalning i e-tjänst - beställning

LÄS MER

Verksamheter som har e-tjänster med betalning kan beställa återbetalning via PayEx. Återbetalningen utförs av kassan på ekonomiavdelningen för betalningar som skett med betalkort eller Swish. Betalning som skett via faktura hanteras enligt befintlig rutin för återbetalningar.

Innan beställningen kommer till kassan ska den passera via ansvarig chef i verksamheten, som godkänner eller avslår begäran. Kassan kontrollerar att chefen är behörig att godkänna återbetalningen för det angivna ansvaret.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa