Ekonomisystem - Behörighetsbeställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtliga användare av ekonomisystem skall göra behörighetsanmälan.

Samtliga användare i ekonomisystem behöver ges behörighet via e-tjänsten Ekonomisystem – Behörighetsbeställning. Behörighet till systemen är beroende av vilka arbetsuppgifter du har i din anställning. Det är användarens chef (eller ekonomichef) som beställer behörighet.

I det fall som behörigheten omfattar roll med "beslutattest" skickas beställningen till respektive ekonomichef för godkännande. Övriga roller godkänns av närmaste chef. Även användaren (personen som behörigheten avser) skall godkänna behörigheten genom signering i e-tjänsten. Avisering av godkännanden sker genom mejl.

Frågor om e-tjänsten

Ekonomisupport
support.ekonomisystem@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa