Behörighetsregistrering - Lifecare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den anställdes chef är ytterst ansvarig för denna beställning och att innehållet i beställningen är korrekt. Om ansvarig chef har delegerat någon annan att utföra beställningen ska delegationen vara dokumenterad i verksamheten. Uppgifter om den som utfört beställningen kommer automatiskt att läggas till i ärendet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa