Förbättringsförslag - socialförvaltningen

LÄS MER

E-tjänsten till för att lämna förbättringsförslag på socialförvaltningens verksamheter, tillsammans hjälps vi åt att utveckla verksamheten!

Alla är välkomna att lämna förslag, vilket innebär att du även du som inte är anställd inom socialförvaltningen också är välkommen att lämna förbättringsförslag.


Syftet är att:

  • ge alla möjlighet att lämna förbättringsförslag och synliggöra vad som händer med förslagen.
  • ge en överblick på vilka förslag som lämnats.
  • visa resultatet av inlämnade förbättringsförslag.

Ett förbättringsförslag kan vara till exempel:

  • ett problem du definierat, ange då orsaken till problemet samt vilken förändring du vill ha
  • en kurs du tror skulle gynna medarbetarna
  • ett förslag om nya rutiner/processer
  • tankar om hur vi kan fånga upp förbättringsförslag på ett bättre sätt

Och så mycket mer!

På intranätet hittar du redan inkomna förbättringsförslag

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa