Digital verksamhetsutveckling - förfrågan, beställning, justering och felanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På regionstyrelseförvaltningens digitaliseringsavdelning finns en grupp som har till uppgift att stötta verksamheter inom hela Region Gotland i digital verksamhetsutveckling. Det kan till exempel handla om att skapa e-tjänster, automatisera processer och bygga integrationer mellan system. Mer information om hur vi arbetar och hur din verksamhet kan få stöd i sin digitala utveckling hittar du på intranätsidorna

Digital utveckling och e-tjänster
samt
Beställning och process

I den här e-tjänsten kan du beställa ny utveckling eller anmäla ändring av befintliga digitala lösningar. Ändringarna kan till exempel gälla justeringar av e-tjänst. Vi finns också tillgängliga för att diskutera hur vi kan hjälpa verksamheten med digital utveckling.

E-tjänsten kan också användas för att anmäla ett fel som upptäckts i t.ex. en befintlig integration med ett annat verksamhetssystem.

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa