Förslag för förvaltningsfika & friskvård

LÄS MER

Vi vill veta hur du tycker kommande förvaltningsfikor ska se ut! Här har du möjlighet att lämna förslag på teman, inslag eller annat som du tycker ska vara med på kommande förvaltningsfikor.

Vi vill även få in förslag eller idéer om fler aktiviteter för att främja hälsa och friskvård för oss medarbetare på SBF.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa