Rapportering av trasiga Docpoint-länkar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I samband med en uppdatering av Docpoint har strukturen för länkar till blankettter och andra dokument i Docpoint ändrats. Flera länkar i vår e-tjänsteplattform berörs av förändringen, vilket gör att t.ex. blanketter inte längre kan hämtas.

Därför behöver varje förvaltning/verksamhet se över sina e-tjänster och rapportera vilka e-tjänster som berörs samt prioritet för att göra ändringen. Det kan gälla såväl fristående blanketter som e-tjänster som har blanketter kopplade till sig på https://etjanst.gotland.se/ och https://interntjanster.gotland.se/. Det kan också finnas blanketter eller informationsdokument inne i e-tjänsterna, där länkar också behöver justeras.

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa