Nominering till arbete om medarbetarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är ni en verksamhet som är framgångsrika i ert uppdrag? Hur bidrar ni till varandras resultat och arbetsmiljö i vardagen? Hur ser ni på ett gott medarbetarskap? När är det lätt att ta sin roll på jobbet och när är det mer utmanande?

Inom Region Gotland har vi ett pågående arbete med att utveckla den gemensamma organisationskulturen. Kulturen är de värderingar och attityder som finns på vår arbetsplats och som syns i allas våra beteenden. På en arbetsplats bidrar vi alla till organisationskulturen.

För att hitta gemensamma nämnare och en gemensam definition av det goda medarbetarskapet i Region Gotland behöver vi tillsammans identifiera beteenden och arbetssätt som främjar vårt arbete. För att lyckas i det behöver vi er hjälp. Nominera er för att delta i en workshop där vi tillsammans ska utforska regionens medarbetarskap.

Vid frågor kontakta agv@gotland.se

Klicka på starta e-tjänsten för att påbörja nomineringen.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa