Kommunals verksamhetspott - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag kan sökas av medlemmar i Kommunal som har en tillsvidareanställning i Region Gotland.

Bidrag kan sökas och beviljas för kompetensutveckling som gagnar arbetsgivarens verksamhet och bidrar till den sökandes personliga utveckling, trygghet i anställningen och möjligheter till att bättre klara av nya arbetsuppgifter. De medel som finns för kompetensutveckling i verksamhetspotten är begränsade. För att medlen ska användas så att kriterierna uppfylls, gäller nedanstående prioritering av ansökningar.

Ansökningar för individuell kompetensutveckling prioriteras före kompetensutveckling för arbetslag.
Godkännande av ansökningar från arbetslag prioriteras i första hand för arbetslag som ej beviljats bidrag för kompetensutveckling tidigare.

Frågor om e-tjänsten

Cecilia Åckander
Cecilia.ackander@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa